Fordele og ulemper ved forskellige energikilder

I Danmark producerer vi primært energi ved hjælp fra kul, naturgas, biomasse, vind og sol. Derudover importerer vi også el fra vores nabolande, hvor de blandt andet har vandkraft og atomkraft. Men hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige former for energi?

Fordele ved vedvarende energi 

Vedvarende energi dækker over energi fra vind, sol og vand. Vind kan vi udnytte med vindmøller, sol med solceller og vand med vandkraftanlæg i floder og ved dæmninger og som bølgekraft ved havet. 

Det er alle ressourcer, der bliver ved med at være der, hvorfor de bliver betegnet som en vedvarende energikilde. Det er også det, der er den største fordel ved dem: Solen vil blive ved med at skinne, vinden ved med at blæse, regnen ved med at falde, og bølgerne ved med at skvulpe - uanset om vi udnytter energien fra dem eller ej. Så det kan vi jo lige så godt gøre. 

Derudover er de alle CO2-neutrale, hvilket betyder, at det ikke udleder CO2, når de producerer energi. De er derfor et vigtigt element i forhold til at løse den klimakrise, som verden står over for. 

Læs mere: Hvad er grøn strøm?

Ulemper ved vedvarende energikilde 

Vedvarende energi er dog ikke bare magi, der kan løse klimaforandringerne fra den ene dag til den anden. Alle tre former for vedvarende energi er ikke konstante, og den største ulempe ved vedvarende energi er derfor også, at det ikke er muligt at lagre særligt store mængder af det. For udelukkende at kunne bruge vedvarende energi har vi brug for at kunne lagre det til tidspunkter, hvor solen ikke skinner, hvor det er vindstille, og hvor der er tørke. 

Derudover er det svært at komme af med overskydende vedvarende energi. Når solen skinner, eller der er meget blæst i Danmark, er der det jo også i vores nabolande, som vi ellers ville eksportere strøm til. Det gør det svært at komme af med overskydende strøm og kan ligefrem ende med at koste penge. 

Et tredje problem ved vedvarende energi at produktionen af særligt solceller skaber meget affald. Det er der ikke en løsning på endnu, men det er vigtigt at finde en løsning på at håndtere det, så der bliver skabt så lidt affald som muligt. Et lille plus er, at de vedvarende energikilder over tid opvejer deres forurenende produktion. 

Endelig skal solceller, vingemøllevinger og lignende repareres løbende og på et tidspunkt udskiftes. Der kan også ligge store regninger og vente, da vi ikke nødvendigvis har al teknologien til at gøre det endnu.

Fordele og ulemper ved biomasse 

Energi fremstillet af biomasse kommer primært fra træ og træflis. Der er flere danske kraftvarmeværker, der er ved at omlægge til at producere energi på denne måde, og det er en måde, som politikerne er glade for. 

Nogle kalder biomasse for vedvarende energi, andre fornybar, eftersom der jo bliver ved med at vokse for eksempel træer op. En vigtig fordel ved det er i hvert fald, at det er en renere måde at fremstille energi på end fossile brændstoffer. 

Samtidig løser den det vigtige problem, som vedvarende energi ikke kan endnu, nemlig, at vi kan producere energien, når vi har brug for den - og ikke for eksempel, når solen skinner. Hvilket betyder, at vi ikke behøver at finde en metode til at oplagre den. 

En stor ulempe ved biomasse er dog, at der er brug for træ for at optage CO2 fra atmosfæren. Selvom træ bliver ved med at vokse op igen, tager det alligevel en del år for det. Det kan derfor også diskuteres, hvorvidt biomasse er CO2-neutralt eller ej. 

Fordele ved fossile brændstoffer 

Den vigtigste fordel ved fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas er, at det er nemt at indsamle. Det ligger i miner eller lommer i jorden, og vi har i dag god teknologi til at indsamle det og udnytte det. 

Derudover er det muligt at bruge de fossile brændstoffer efter behov. Vi slipper altså for problemet med de vedvarende energikilder, hvor det ikke er muligt at lagre energien fra dem. Med de fossile brændstoffer er det nemt at producere energien, når behovet opstår. 

Det betyder for eksempel også, at det er muligt at producere strøm i områder, hvor solen for eksempel ikke skinner, eller der er vindstille. 

Ulemper ved fossile brændstoffer 

Den største ulempe ved fossile brændstoffer er, at det udleder CO2. Selvom det er en effektiv energikilde, er det altså med til at øge den globale opvarmning, og vi bør derfor bruge mindre af det for at løse klimaforandringerne. 

Derudover forurener det også meget. Hvert år er der mange, der dør på grund af forurening med fossile brændstoffer, fordi de for eksempel over længere tid har indåndet røg fra afbrænding af det. 

Endelig er fossile brændstoffer en begrænset ressource. Fossile brændstoffer er egentlig dyr, planter og alger, der levede for mange millioner år siden. Den energi, de rummede i live, er den, vi i dag kan udnytte. Men der levede jo ikke et uanet antal dyr og planter, og på et tidspunkt vil vi have brugt lagrene af kul, naturgas og olie op. 

Fordele ved atomkraft 

I Danmark har vi ikke selv atomkraft, men vi importerer strøm fra blandt andet Sverige, hvor de stadig har atomkraft. Derfor kan noget af den strøm, der kommer ud af din stikkontakt faktisk godt være produceret ved hjælp af atomkraft. 

Der er flere fordele ved atomkraft. For eksempel udleder det ikke CO2 at bruge atomkraft, hvilket betyder, at nogle lande, for eksempel Frankrig, satser på atomkraft for at sænke deres CO2 forbrug. 

Når der bliver produceret energi ved atomkraft, bliver der heller ikke udledt røg med skadelige stoffer, der kan være et problem for menneskers helbred. 

Endelig er det en form for energikilde, hvor det er muligt at skrue op og ned for produktionen af energi alt efter befolkningens behov. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at finde en måde at oplagre energien og gemme den til senere. 

Ulemper ved atomkraft 

Der er to store ulemper ved atomkraft. Først og fremmest er det frygten for, at der sker et uheld, så det radioaktive materiale slipper ud til omgivelserne. Det er yderst sjældent, at der sker den slags uheld, men de største kendte uheld, Tjernobyl i Ukraine og Fukushima i Japan, er nogle, der stadig kommer til at have miljømæssige og menneskelige konsekvenser mange år frem i tiden. 

Derudover bliver der produceret radioaktivt affald, når man bruger atomkraft til at producere energi. Det er affald, der er lang tid, mange tusinde år, om at miste sin radioaktivitet, og de lande, der bruger det, er derfor nødt til at finde en sikker og forsvarlig måde at håndtere det affald på.