Hvor meget CO2 udleder en elbil?

Du har sikkert hørt, at en elbil er bedre for miljøet. Men hvor meget CO2 kan du egentlig spare miljøet for, hvis du vælger en elbil frem for en benzin- eller dieselbil? Det er der ikke noget enkelt svar på, men afhænger af flere faktorer. Først og fremmest, hvor du får el fra til at lade bilen op med. Lader du på vedvarende energi, sparer du naturligvis klimaet for mere CO2, end hvis du lader på el, der er skabt på et kulkraftværk.

Hvor meget CO2 udleder en elbil?

Der findes forskellige gennemsnitsberegninger, der viser, hvor meget CO2 en elbil udleder. Ifølge dem udleder en elbil i gennemsnit 35 gram CO2 per kørte kilometer mod en benzinbils 211 gram.

Ifølge en anden udleder en elbil i gennemsnit 17-22 tons CO2 i løbet af sin levetid mod en stor dieselbils 75 tons og en lille dieselbils 42 tons. Det er lidt sværere at udregne med hybridbiler, da det jo kommer an på, hvor meget de kører på el i forhold til, hvor meget de kører på benzin.  

Elbiler kompenserer for at produktionen er CO2

Derudover bliver der også udledt CO2, når bilen bliver produceret. Faktisk bliver der i gennemsnit udledt mere CO2, når en elbil bliver produceret frem for en benzin- eller dieselbil. Det skyldes, at elbilens batteri kræver mere energi at producere. 

Det gør dog ikke benzin- eller dieselbilen til et mere miljøvenligt valg. I følge en artikel i Ingeniøren vil en elbil kompensere for den ekstra el, der bliver brugt til produktionen, efter cirka et års kørsel. Producenterne udleder 7,2 tons CO2, når de producerer en VW Golf, mens en elbil i samme størrelse kræver 9,2 tons CO2. 

De to tons vil dog være sparet, når bilen har kørt 11.364 kilometer, 5000 kilometer mindre end en bil i gennemsnit kører i Storbritannien. Og her er det værd at lægge mærke til, at undersøgelsen er foretaget i Storbritannien, hvor 43 % af deres el kommer fra vedvarende energi. I USA, hvor de i højere grad bruger kul til at fremstille energi, skal en ny elbil køre 22.800 kilometer, før den har kompenseret for den ekstra energi. 

Vælg grøn strøm til din elbil

Som du kan se, er dit valg af strøm til din elbil altså vigtigt for, hvor miljøvenlig bilen bliver. Har du mulighed for selv at producere strøm med solceller eller en vindmølle, kan du få en elbil, der er meget miljøvenlig. 

Det er dog de færreste, der har det. Når du benytter dig af det danske elnet, har du i dag ikke mulighed for at vælge, om du vil have el fra vedvarende energi eller produceret på fossile brændstoffer. Det hele bliver blandet sammen i elnettet. 

Du har dog mulighed for at gøre dit til at øge efterspørgslen på el produceret på vedvarende energi. Hvis du vælger et elselskab, der udelukkende indkøber vedvarende energi på elbørsen, kan du være med til at hæve efterspørgslen på det. Du kan læse mere om, hvordan det foregår her

Hos Greenbow er vi også elseselskab. Du har derfor mulighed for at købe strøm gennem os, og så sørger vi for, at den bliver så grøn som muligt. Når vi køber vedvarende energi svarende til den mængde strøm, du har brugt, kan du have bedre samvittighed, og din elbil vil udlede mindre CO2.